Food for Spirit

mindful
ness

Eenvoudig gezegd is Mindfulness: op een milde, vriendelijke, niet-oordelende manier aandacht schenken aan datgene wat je ervaart van moment tot moment.

 • Heb jij vaak het gevoel geleefd te worden door je dagprogramma?
 • Zoek je meer momenten van rust of stilte?
 • Wil je meer genieten?
 • Verlang je naar meer energie of die beter te kunnen verdelen?
 • Wil je minder met gedachten bezig wilt zijn (piekeren).
 • Heb je lichamelijke klachten door spanning of stress?
 • Wil je beter wilt leren omgaan met moeilijke emoties?
 • Zoek je manieren om je in een druk leven beter staande te kunnen houden?

8 weekse mindfulness training 

De mindfulnesstraining is praktisch ingericht. 8 Bijeenkom-sten van 2,5 uur. Er is geen voorkennis vereist en het is geen praatgroep. Persoonlijke problemen staan niet centraal, al kunnen die natuurlijk aan de orde komen in het nabespreken van oefeningen. Het zijn voornamelijk ervaringen opgedaan tijdens de oefeningen ter plekke en in de thuisoefeningen die centraal staan en besproken worden.

is het zweverig 

Deze vraag heb ik vaak gekregen. Als ik doorvraag over wat iemand bedoelt met ‘zweverig’ heeft het doorgaans te maken met aspecten die onbekend zijn of taal die niet begrepen wordt (termen als ‘energie, aarden, loslaten’, attributen als ‘wierook, belletjes, kussens’)…Ik geef meestal aan dat je nergens toe gedwongen wordt en dat het aan jou is als deelnemer of je jezelf de ruimte kan geven om te gaan ervaren wat deze oefeningen met je doen, lós van je oordeel (het oordeel hoeft niet weg, je laat het alleen je keuzes niet bepalen). Zie het als een onderzoekje waarin je open en nieuwsgierig jouw ervaring mag observeren. Jouw ervaring (gedachten, gevoelens en sensaties) en een oordeel (een gedachte) kunnen zelfs naast elkaar bestaan; de gedachte ‘dit is zweverig, stom, niks voor mij’ en ‘toch merk ik dat het me iets brengt…’ Interessant toch?

Kijk of je een klik hebt met de stijl van de trainer. Ik hou zelf bijvoorbeeld van humor en nuchterheid in de training zonder teveel wollig taalgebruik. Dit in een setting waarin er de veiligheid is om je kwetsbaar te kunnen opstellen, er ruimte is om te leren en ervaringen van deelnemers mogen verschillen.

‘niemand leert fietsen door een boek te lezen’ 

Zelf ervaren wat mindfulness je kan brengen, is de kern van de training. Je leert je bewust worden van jouw gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Je ervaart hóe vaak je handelt op de automatische piloot. In de training oefenen we het bewustzijn te vergroten, zodat we op een situatie kunnen reageren vanuit weloverwogen keuzes (beantwoorden), i.p.v. uit automatismen. We oefenen dat door waar te nemen waar onze aandacht is, van moment tot moment. De training is stapsgewijs opgebouwd en werkt met een werkboek en geluidsbestanden. Uitleg en instructie rond de verschillende thema’s wisselen we af door oefeningen en het uitwisselen van ervaringen.

Thema’s zijn de automatische piloot, de 8 houdingen, grenzen, stress, beantwoorden van stress, mindful zijn in communicatie, mindfulness en emoties, afscheid en hoe verder.

Het oefenen gebeurt in de trainingsuren en ook dagelijks thuis met behulp van geluidsbestanden.

de training bestaat uit 

 • begeleide aandachtsoefeningen (bodyscan, zitmeditatie, aandacht voor de adem, 3 minutenademruimte)
 • eenvoudige bewegingsoefeningen-yoga
 • oefeningen om het bewustzijn in je dagelijks leven te vergroten
 • oefeningen om gebruik te maken van de kracht van de ademhaling
 • oefeningen om bewust te worden hoe gedachten en gevoelens kunnen leiden tot stress, piekeren of sombere stemmingen. (o.a. met behulp van dagboekformulieren)

Je ontvangt een werkboek en geluidsbestanden met oefeningen aan het begin van de training.

Voor aanvang van de training hebben we een telefonische intake van ongeveer een kwartier. Je krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen en we kijken samen of jouw verwachtingen en behoeftes passen bij de training.

Veel gestelde vragen over Mindfulness

Wat is mindfulness

Eenvoudig gezegd is Mindfulness: op een milde, vriendelijke, niet-oordelende manier aandacht schenken aan datgene wat je ervaart van moment tot moment.

Mindfulness kunnen we vertalen als opmerkzaam zijn, bewust zijn, attent zijn, aandachtig zijn, wakker zijn, alert zijn, aanwezig zijn, direct waarnemen.

Is mindfulness behulpzaam voor iedereen?

Belangrijk is dat je zélf ervaart óf en wat het je kan brengen…Maar jezelf de ruimte geven om nieuwsgierig te kijken naar je ervaring (naar gedachten, gevoelens, sensaties in het lichaam) is nu juist ook zo moeilijk voor veel mensen. Meestal zijn we al weer ‘een straatje verderop’, i.p.v. nieuwsgierig de plek te verkennen waar we op dat moment zijn. Álles mag dan gezien en verwelkomd worden…

-‘Het zitten in aandacht is een spiegel voor wat er al is in mij’-

Ik hoor soms mensen zeggen ‘dit is niks voor mij, ik word er zo onrustig van’…Zou het kunnen zijn dat je door het stilzitten de al aanwezige onrust juist heel goed gaat voelen? Een mindfulnesstraining kan je helpen je open te stellen voor je eigen ervaring en niks af te wijzen…

Hoe helpt mindfulness

Leven met aandacht in het hier en nu heeft tot gevolg dat we gaan inzien hoe vaak we in beslag worden genomen door onze gedachten en gevoelens die meestal te maken hebben met het verleden of de toekomst. We verliezen daardoor het contact met het moment.

 • We eten iets lekkers en maken in ons hoofd een boodschappenlijst voor morgen of
 • we spelen met ons kind en bedenken dat eigenlijk het huis opgeruimd moet worden of die klant nog even gebeld.
 • Je partner geeft aan dat hij of zij iets niet prettig vindt wat je doet, jij reageert geïrriteerd en van binnen ontstaan er angstige gedachten dat de relatie vast over is.

We kiezen daar niet voor, maar het gebeurt gewoon…

Ofwel: door meer in het Nu te zijn gaan we inzien hoe vaak we eigenlijk op de automatische piloot leven en wellicht daardoor onbewust in patronen of situaties zijn beland die stress veroorzaken. Door hier (met behulp van mindfulnessoefeningen) bewust van te worden kunnen we afstand nemen en weer contact maken met ons lichaam, met wie we zijn en wat we echt willen, van binnen uit. We zijn niet onze gedachten, al doen onze gedachten vaak hard hun best ons van het tegendeel te overtuigen….

Mindfulness is niets nieuws

Mindfulness is niet iets nieuws. Het bestaat al minimaal 2500 jaar en vindt zijn oorsprong in het boeddhisme. Niemand heeft het monopolie op mindfulness.

Mindfulness is in Westen bekend geworden door  Thich Nhat Hanh, een Vietnamese, vernieuwende boedistische leraar die een meditatiecentrum in Zuid Frankrijk stichtte.

De 8 weekse mindfulnesstraining zoals we hem nu kennen is het werk van Jon Kabat-Zinn, die het min of meer loskoppelde van de boeddhistische achtergrond. Jon Kabat-Zinn definieert mindfulness als een manier om aandacht te geven, bewust, in dit moment, zonder oordeel. Op You tube staan veel mooie filmpje over Mindfulness en lezingen van Jon Kabat-Zinn. 

Wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness trainingen

De laatste jaren krijgt Mindfulness veel aandacht zowel in de media als in wetenschappelijk onderzoek. Vele onderzoeken en artikelen zijn gepubliceerd en de conclusies zijn vooral positief.  In Nijmegen wordt er veel onderzoek gedaan aan de Radboud Universiteit en het Centrum voor Mindfulness, o.a. naar de positieve effecten voor mensen met depressieve klachten. 

Het is een wetenschappelijk onderzochte methode die de psychische weerbaarheid  verhoogt. (Inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek toonde inmiddels aan dat de 8 weekse Mindfulnesstraining leidt tot :

 • een afname van lichamelijke en psychische klachten
 • beter kunnen ontspannen
 • minder terugval van depressie
 • een positieve verandering in de leefstijl
 • stressbestendigheid verhoogt
 • een verbetering van kwaliteit van leven

Mindfulness interventies zijn vaak onderzocht. Er is onlangs een grote meta-analyse gepubliceerd die 142 studies samenvat, met in totaal 12.005 patiënten die verschillende psychiatrische aandoeningen hadden. De conclusies gaven aan dat mindfulnesstrainingen bij vele aandoeningen veelbelovend zijn, en dat met name goede resultaten worden geboekt bij depressie, pijn en verslavingen

Als je geïnteresseerd bent in Wetenschappelijke evidentie per doelgroep vind je hier een mooi overzicht